Фото: ТопПрес

Министарство туризма и омладине расписало је четири конкурса за програме и пројекте од јавног интереса у омладинском сектору на које удружења младих и локалне самоуправе могу да се јаве до 13. априла.

Први конкурс, како је наведено на сајту тог министарства, односи се на финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Стратегије за младе у Србији од 2023. до 2030. године и програма Млади су закон, други на стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих, трећи на развој и спровођење омладинске политике, док је четврти конкурс намењен подршци јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

На прва три конкурса могу да учествују удружења младих, удружења за младе и њихови савези регистровани у Србији, а на четврти локалне самоуправе које имају канцеларију за младе.

Конкурсна документација се предаје или шаље поштом Министарству туризма и омладине.

ТопПрес/ Извор: Танјуг