Топола – Због ниског дотока воде  ЈКСП Топола издало је план водоснабдевања за ову седмицу. Сви корисници у сеоским насељима биће прикључени на систем водоснабдевања дана 27.08 у осам часова у трајању од 24 часа, односно 48 часова у Жабару, речено из ЈКСП.

Урбани део Тополе неће имати воду у периоду од 22-06 часова, током ноћи 26/27.08.

„Увидом у доток, потрошњу и резерве пијаће воде у резервоарима, могуће је сачинити релативно поуздан план водоснабдевања. Доток са свих изворишта из Јарменоваца износи 22 l/s, а са градских изворишта 10 l/s. Дакле, површински и дубински извори убрзано смањују издашност. Потрошња пијаће воде се не смањује, већ има и тенденцију пораста, нарочито након успостављања водоснабдевања, због захватања великих количина резерви. Тада ниво у R0 опадне за 1 метар. Урбани део Тополе, такође, не смањује потрошњу. Због често лоших инсталација (најчешће приватних) и хидрауличких удара у периоду рестрикција, смањеног дотока, а високе потрошње, веома су честе хаварије, које додатно отежавају ситуацију. Данас  у 9 часова резерве пијаће воде у резервоару R0 износе 3,6 метара, што је „црвена зона“, јер минимални радни ниво износи 2,5 метара. У случају хаварије на цевоводу, може доћи до потпуне обуставе водоснабдевања за све кориснике. У ситуацији рестрикција у сеоским насељима, ниво R0 у току дана опада за 0,2 метра, а у току ноћи се то компензује, па рестрикције само у сеоским насељима не могу да поправе ниво резерви, посебно имајући у виду даље опадање дотока. Идентификована је и хаварија на инсталацијама промера Ø80 у улици 12. октобра. Очекује се да ће квар бити отклоњен у току дана 26.08, те да неће изазвати веће последице на стање резерви“, наводе из ЈКСП Топола.

Како би се резерве пијаће воде повећале и избегла ситуација угрожавања целокупног система, услед хаварије или непредвиђених догађаја, неопходно је увести рестрикције и у урбаном делу Тополе.

„Имајући у виду наведено и специфичности појединих насеља, израђен је план водоснабдевања за наредних 5 дана. Виши делови села Жабаре (нарочито Пањевац) добијају воду са закашњењем од неколико до 24 часа, када је висока потрошња у нижим деловима, што је увек случај у време рестрикција, због наведеног захватања резерви. Због тога, ово насеље је стављено у режим 4-2, док су остала сеоска насеља у режиму 2-1. Ова ситуација се може догодити и у Липовцу, у случају пражњења резервоара, што тренутно не очекујемо. Једна од линија која напаја део Винче и Пласковца има сличан проблем, због малог промера, а великог броја корисника. Међутим, овде је проблем далеко мањи од делова Жабара и Липовца, у случају пражњења резервоара“, саопштено је из ЈКСП.

ЈКСП Топола и даље апелује на кориснике да рационално и наменски троше пијаћу воду, такође инспекција ће и даље вршити проверу потрошње воде.

Водоснабдевање по данима:

Насеље 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
Топола 00-22 06-22 06-00 00-24 00-24
Жабаре / 08-00 00-24 00-08 /
Липовац / 08-00 00-08 / 08-00
Винча / 08-00 00-08 / 08-00
Пласковац / 08-00 00-08 / 08-00
Метеризе / 08-00 00-08 / 08-00
Митровчић, Ваганац / 08-00 00-08 / 08-00

ТопПрес