Четврта рата пореза на имовину физичких лица за ову годину доспева на наплату 14. новембра.

Народна банка Србије наводи да је само са Дина картицом могуће без провизије измирити ову обавезу на шалтерима Управе за трезор.

Како је објављено на сајту НБС, Дина картицом, такође, без провизије, могуће је платити порез на доходак грађана, порез на промет моторних возила, порез на доходак грађана на приход од пољопривреде и шумарства и доприносе за обавезно социјално осигурање пољопривредника, на шалтерима Управе.

Исто тако, на шалтерима Управе за трезор Дина картицом могу се, уз ниске провизије, измирити и све друге обавезе по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава – онима који имају подрачуне у Управи за трезор и онима који имају рачуне у пословним банкама (могу се платити рачуни за струју, рачуни предузећа ЈКП Инфостан технологије, ЈКП Информатика Нови Сад, Телеком а.д. и слично).

Порез на имовину физичких лица може се измирити и једноставним скенирањем НБС ИПС QР кода с решења на којима је припремљен овај код и коришћењем мобилне апликације банке у којој је рачун.

ТопПрес/ Извор: Танјуг