Агенција за привредне регистре подсећа већ регистроване привредне субјекте да је, по Закону о привредним друштвима, рок за регистрацију адресе за пријем електронске поште 1. октобар 2019. године.

Привредна друштва, представништва и огранци страних привредних друштава, за упис имејл адресе, попуњавају регистрациону пријаву промене података (обавезни подаци) и додатак бр. 31, а предузетници треба да поднесу попуњену регистрациону пријаву промене података о предузетнику (обавезни подаци) и додатак бр. 16.

Уз регистрациону пријаву се не доставља друга документација и ова регистрација је бесплатна, наводи се на сајту АПР-а.

ТопПрес/ Извор: еКапија