Рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2021. годину за пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица је 17. мај, саопштио је данас Секретаријат за јавне приходе.

Према Закону о порезима на имовину, порез се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Физичко лице по решењу о утврђивању пореза на имовину за 2021. годину има обавезу да у року од 15 дана од дана пријема решења плати позитивну разлику између доспеле кварталне обавезе по том решењу и аконтационо плаћене обавезе (износ обавезе за последњи квартал из решења за 2020. годину).

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе сваког радног дана од 8 до 14 сати, изузев среде, када се могу обратити од 8 до 18.30 часова, наводи се у саопштењу.

ТопПрес/ Извор: Танјуг