profimedia

Рок за уплату пореза на имовину за грађане, предузетнике и правна лица за први квартал ове године је 14. фебруар, саопштено је из Секретаријата за јавне приходе.

Порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2019. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2018. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, која странке примају радним данима од 8 до 14 часова, осим среде, када се пријем странака врши од 8 до 18.30 сати.

ТопПрес/ Извор: Танјуг