foto-profimediafoto-profimedia

Национална служба за запошљавање и Град Крагујевац расписали су јавни конкурс за организовање јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у текућој години. Рок за пријем пријава је 16. јул.

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих категорија и оних у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и због остваривања одређеног друштвеног интереса.

Послодавац, са седиштем на територији града Крагујевца, може организовати спровођење јавних радова уколико ангажује незапослена лица из свих категорија теже запошљивих лица, дефинисаних Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ-у, која су на територији града Крагујевца на евиденцији НСЗ.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Јавни радови се могу спроводити у областима: социјалних и хуманитарних; одржавања и обнављања јавне инфрасртуктуре; предузетници; задруге; удружења која имају статус правног лица.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац извођач може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте
редовно измирује.

Информације о подношењу пријаве и детаљним условима можете пронаћи на званичном сајтовима нсз.гов.рс и крагујевац.рс, такође Филијали НСЗ и путем Позивног центра 0800/300-301.

Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 16. јул.

ТопПрес/ Извор: ИнфоКГ, Јована Младеновић