foto-profimediafoto-profimedia

Технолошки поступци у преради органских производа одвијају се у континуитету и без мешања са састојцима и производима из конвенционалне производње.

Уколико се паралелно са конвенционалном линијом, производи и органска линија производа, целокупан поступак прераде мора бити одвојен у времену или простору од технолошких поступака конвенционалне производње намирница. Такође, неопходно је да сва машинска опрема буде очишћена дозвољеним средствима пре прераде органских производа.
Мешање органских и конвенционалних производа стриктно се мора избегавати.

Сетификација и обележавање

Веродостојна сертификација и обележавање како примарних тако и готових производа важни су за потрошача, како би био у стању да разликује аутентичне органске производе.

Домаћи прерађени сертификовани органски производ може се обележити националним знаком и кодом/логом овлашћене контролне организације која је у последњој фази производње извршила сертификацију тог производа, ако садржи најмање 95% састојака пољопривредног порекла који су произведени, у складу са законом којим се уређује органска производња.

Не означавају се са националним знаком прерађени производи који садрже мање од 95% састојака пољопривредног порекла који су произведени методама органске производње, али у списку састојака тог производа наводи се укупан проценат органских састојака у односу на укупну количину осталих састојака пољопривредног порекла.

Технолошки поступци прераде у органској производњи прописани су Правилником о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње.

ТопПрес/ Извор: Пољопривредне стручне и саветодавне службе

Аутор: Дипл. инж. Алексић Валентина ПССС Књажевац