Фото: ТопПрес

Топола – Председник Привременог органа општине Топола, сазива I (Конститутивну) седницу Скупштине општине  Топола  за 08.02.2024. године (четвртак) са почетком у 09,00 сати у сали биоскопа.

За ову седницу предлаже се следећи  Дневни ред:

1. Разматрање Извештаја Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Топола одржаним 17. децембра и 30. децембра 2023. године,
2. Доношење Решења о образовању Верификационог одбора,
3. Разматрање Извештаја Верификационог одбора,
4. Доношење Одлуке о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Топола,
5. Давање свечане изјаве – полагање заклетве,
6. Избор председника Скупштине општине Топола,
7. Избор заменика председника Скупштине општине Топола,
8. Постављање секретара Скупштине општине Топола,
9. Доношење Решења о именовању Одбора за административно – мандатна питања.

ТопПрес