У Предлогу закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања о којем би посланици, како је најавио министар просвете Бранко Ружић, требало да расправљају следеће седмице, предвиђено је да школска година почиње 1. септембра, извођењем химне Србије, а завршава се 31. августа наредне године.

Уколико установа не изведе химну предвиђена је казна у износу од 100.000 до 1.000.000 динара, односно новчана казна од 25.000 до 100.000 динара за директора или одговорно лице установе.

Иста новчана казна важи, између осталог, и уколико установа не упише дете у предшколску установу, односно основну школу ради похађања припремног предшколског програма, не упише дете у основну школу, не донесе развојни план и годишњи план рада у року прописаном законом или их не примењује, спроводи оглед без одобрења министра или врши статусне промене, не донесе благовремено, односно не остварује програм образовања.
У предложеном закону се наводи да се ученик оцењује најмање четири пута у полугодишту у основном и три пута у средњем образовању и васпитању, а ако је недељни фонд часова обавезног предмета, изборног програма и активности један час – најмање два пута у полугодишту.

Ружић је недавно, коментаришући то што је форум београдских гимназија позвао министарство на чијем је челу да размотри могућност измене овог закона у циљу укидања закључивања оцена на крају полугодишта, рекао да је Министарство отворено за разговоре на ту тему.

„Али ситуација тренутно није таква да ћемо у овим изменама и допунама закона приступити тим интервенцијама“, навео је Ружић.

У предложеном решењу се наводи да Министарство просвете треба да успостави информациони систем за спровођење испита у којем се, између осталог, уносе исказане жеље ученика за упис у средњу школу, односно факултет.

Обраду података врши Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – Центар за испите, у сврху припреме и спровођења испита, а подаци о резултатима испита достављају се средњим школама, односно факултетима.

Према Закону о изменама и допунама Закона о средњем образовању општу, стручну и уметничку матуру први пут ће полагати ученици уписани у средњу школу од школске 2020/2021. године, односно први испити биће организовани школске 2023/2024. године.

Између осталог, дефинисано је и да план и програм наставе и учења верске наставе, на усаглашени предлог традиционалних цркава и верских заједница, по прибављеном мишљењу органа надлежног за послове односа са црквама и верским заједницама доноси министар.

Организовање и остваривање верске наставе прати Комисија за верску наставу коју образује влада на период од шест година.

Предвиђено је и да се пријем у радни однос на неодређено време врши на основу конкурса који расписује директор, а да конкурс спроводи комисија.

Као основни разлог за доношење предложених измена закона наводи се благовремено стварање услова за ефикасну и стручну припрему за реализацију испита којим се завршава одређени ниво образовања.

Седница о законима из области образовања следеће недеље у парламенту

Председник Скупштине Србије Ивица Дачић сазвао је за наредну недељу две седнице, а на дневном реду прве од њих, у уторак, разматраће се више закона из области просвете међу којима су измене Закона о основном образовању и васпитању, о основама система образовања и васпитања, као и Закона о средњем образовању и васпитању.

За ту седницу предложено је 17. тачака дневног реда, међу којима су и предлози Закона о иновационој делатности као и измене Закона о просветној инспекцији.

 

ТопПрес / Извор: Танјуг