Влада Србије донела је данас Уредбу о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начину и роковима плаћања.

Како се наводи у саопштењу са седнице владе, новина се огледа у томе да се физичким лицима први пут омогућава да раде самостално и директно, без посредника (углавном су то до сада биле туристичке агенције и локалне туристичке организације), што ће им у значајној мери поједноставити и олакшати пословање.

Делатност без посредника спречиће многобројне досадашње злоупотребе и сузбити сиву економију у овој области. Применом овог прописа пружа се могућност паушалног плаћања боравишне таксе у утврђеном годишњем износу, што ће поједноставити начин пословања, унапредити њену наплату и директно утицати на приходе локалних самоуправа, каже се у саопштењу.

Владе је данас усвојила и закључак о обезбеђивању средстава за оверу здравствених исправа запосленима у одређеним субјектима приватизације.

Да би запослени у субјектима у процесу приватизације имали сигурност и у случају потребе остварили права из здравственог осигурања, из буџета је издвојено 200 милиона динара и упућено Републичком фонду за здравствено осигурање.

На данашњој седници Владе Србије донета је и Одлука да се Алмашки крај у Новом Саду прогласи за културно-историјску целину и да црква Светог Димитрија са старим гробљем у Митровој Реци добије статус споменика културе, додаје се у саопштењу.

ТопПрес/ Извор: Танјуг