Фото: ТанјугФото: Танјуг

Скупштина Србије усвојила је данас измене и допуне Закона о финансијској подршци породицама

са децом којим је предвиђено повећање родитељског додатка за прво, друго, треће и четврто дете.

Законом је превиђено да родитељи од 1. јула 2018. године за прво дете једнократно добију 100.000 динара, за друго дете 10.000 динара месечно две године, за треће дете по 12.000 динара месечно 10 година, а за четврто 18.000 динара месечно 10 година.

У поступку остваривања права на родитељски додатак као посебни услови предвиђени су редовна вакцинација све деце, редовно похађање припремног предшколског програма и редовно похађање наставе у школама.

Измене и допуне Закона представљају важан инструмент популационе политике.

Закон о финансијској подршци породици са децом представља део укупне друштвене бриге о деци и односе се на побољшање услова за задовољавање основних потреба деце, посебне подстицаје за рађање и подршку материјално угроженим породицама, породицама са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом и деци без родитељског старања.

ТопПрес / Извор: Танјуг