Скупштина Србије усвојила је данас ребаланс овогодишњег Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање који омогућава исплату новчане помоћи пензионерима од по 5.000 динара. Како је најављено, новац ће пензионерима бити исплаћен почетком новембра.

Министар финансија Синиша Мали раније је изјавио да су средства обезбеђена у складу са могућностима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (Фонда ПИО), а захваљујући оствареним приходима од доприноса за ПИО у вишем износу од планираних за период јануар – август 2019.

Средства су обезбеђена и на основу нижег извршења расхода, пре свега по основу принудних наплата по судским споровима.

Укупни приходи и примања Фонда, односно расходи и издаци ребелансом плана за 2019. годину, утврђени су у износу од 668,14 милијарди динара, што је за 8,04 милијарди динара више од предвиђеног износа.

Законом о инвалидском и пензијском осигурању уређено је да се средства Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање могу изузетно користити за исплату новчане помоћи корисницима пензије када је таква помоћ потребна великом броју корисника, као и да се исплата новчане помоћи врши у износу који утврди Влада.

ТопПрес/ Извор: Бета