foto-tanjug-apfoto-tanjug-ap

На седници Владе Србије усвојен је Предлог царинског закона који предвиђа бројна поједностављења царинских поступака. Министар финансија Синиша Мали каже да је овај документ већим делом усклађен са царинским законом Европске уније.

Једна од новина је, према речима министра, да је рок у којем роба може да буде у привременом смештају повећан са 20 на 90 дана, а прописан је и укупан рок од 10 година у којем роба може остати у поступку привременог увоза.

„Ово су неке од најважнијих измена у односу на тренутно важећи царински закон. Оно што је важно је да нови царински закон не садржи одредбе које би, евентуално, довеле учеснике у царинском поступку у лошији положај у односу на примену сада важеће регулативе“, каже Мали.

Мали је, наводи се у саопштењу министарства, рекао да се тим законским решењем предвиђа да ће се комуникација између царине и приватног сектора обављати електронским путем.

Како је објаснио, декларације ће се подносити електронски, а за примену тих законских одредби потребно је развити нове и надоградити постојеће ИТ системе, што, каже, захтева извесно време и наводи да је у Европској Унији планирано да то буде најкасније до краја 2020. године.

Предлогом закона се, додаје Мали, уводе нова царинска поједностављења, као што је централизовано царињење и самопроцена, док се код постојећих поједностављења у већој мери предвиђа коришћење података из пословних књига привредних субјеката.

„У односу на сада важећи царински закон, први пут се одредбе које се односе на царински дуг налазе у почетним поглављима царинског закона, што указује на изузетну важност финансијског аспекта у поступку примене царинских прописа“, рекао је Мали.

Такође, каже, новина је да се уводи нова подела царинских поступака на стављање робе у слободан промет, посебни поступци и извоз, а установљено је обавезно обезбеђење за већину царинских поступака.

Према речима Малог, Предлогом царинског закона је предвиђено и да смештај робе у слободне зоне постаје посебан царински поступак – поступак слободне зоне.

Министар је навео и да се укидају царински поступци прераде под царинским надзором и активно оплемењивање у систему повраћаја, као и да се оснажује институт овлашћеног привредног субјекта.

„Активно оплемењивање може се одобрити без обавезе да се роба поново извезе“, наводи министар у саопштењу.

ТопПрес/ Извор: Танјуг