Фото: Славица Ђурић ПавловићФото: Славица Ђурић Павловић

Топола – Први научно стручни скуп са међународним учешћем “Шта све умем, шта све знам – инклузија у пракси“ одржан је 18. и 19. маја у организацији Основне школе “Сава Јовановић Сирогојно“ из Земуна, основне школе “Вук Караџић“ из Сурчина и Удружења“ Дај ми руку“ из Београда.

Првог дана скупа стручњаци из Удружења “Загрљај“ из Тополе, Јелена Кундовић, дефектолог и Славица Ђурић Павловић, психолог, са сарадницом Иваном Алексић, музичким педагогом и музикотерапеутом, представиле су рад “ Коришћење музике у раду са децом са сметњама у развоју“.

Фото: Славица Ђурић Павловић
Фото: Славица Ђурић Павловић

„У раду су приказана искуства са пројекта “Музикотерапија – третман особа са сметњама у развоју и инвалидитетом“ који је до недавно реализован у “Загрљају“, а чије се активности настављају и даље. Музикотерапеут је присутне упознала са концептом музикотерапије, теоријским знањима из ове области и њеном применом у раду са децом са сметњама у развоју“, рекла је Славица Ђурић Павловић.

Велику пажњу изазвали су кратки видео прикази забележени током спровођења индивидуалних и групних музикотерапијских активности.

„Циљ поменутог стручног скупа је да окупи стручњаке и активисте који се из перспективе различитих дисциплина баве едукацијом и рехабилитацијом особа са сметњама у развоју, да обезбеди размену знања и искустава између учесника скупа и унапреди праксу инклузивног васпитања и образовања особа са сметњама у развоју“, истакла је Павловић.

Учесници скупа су имали прилику да у пленарном делу чују излагања стручњака из Института за ментално здравље, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, као и госта из Словеније, а други део је био посвећен презентацији примера добре праксе.

ТопПрес

Фото: Славица Ђурић Павловић
Фото: Славица Ђурић Павловић