Топола –  Поводом новогодишњих и божићних празника Штаб за ванредне ситуације општине Топола, донео је следеће препоруке:

1. Препоручује се свим овлашћеним продавцима да се приликом продаје пиротехничких средстава за време новогодишњих и божићних празника на територији општине Топола придржавају свих важећих прописа који регулишу ову област. Посебну пажњу посветити обавези да се пиротехничка средства НИКАКО НЕ ПРОДАЈУ МАЛОЛЕТНИМ ЛИЦИМА, уз апел свим грађанима наше општине да пиротехничка средства НЕ КУПУЈУ КОД УЛИЧНИХ ПРОДАВАЦА;

2. Пиротехничка средства никако не користити у затвореном простору, као и на јавним местима, због могућности настајања пожара и других нежељених последица јер је то у супротности са важећим прописима и подлеже казненим одредбама;

3. Приликом евентуалног коришћења пиротехничких средстава на отвореном простору поступати по Упутству о начину коришћења истих, а првенствено водити рачуна да се не угрожавају друге особе и материјална средства и да се не загађује животна средина, објављено је на званичној фејсбук страници општине Топола.

ТопПрес