Пензионери имају законом загарантовано право да раде, што многи, било зато што воле да раде или пак морају, и чине али, ипак, врста осигурања и начин радног ангажовања на који имају право није исти за све категорије пензионера, тј. старосне, породичне и инвалидске.

Како за Танјуг објашњавају у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), корисници старосне или превремене старосне пензије могу да раде по свим основама осигурања, дакле уговору о раду, уговору о делу, да сами покрену бизнис, с тим што у периоду подношења захтева за пензију морају бити ван осигурања.

Када престану да раде, могу тражити да им се пензија поново обрачуна, а ово право имају само ако су радили, односно били осигурани најмање годину дана.

У Фонду ПИО наглашавају да би старосни пензионери који наставе да раде, требало да воде рачуна о томе да би тако могли да онемогуће стицање права на пензију у иностранству, што наравно важи само за оне који су радили у још некој држави осим у Србији.

Наиме, свака држава има специфичне прописе везане за ову област, па је неопходно да се они који имају стаж у иностранству добро информишу како је ова материја регулисана у земљи где су радили, како би избегли непријатну ситуацију да им захтев за инострану пензију буде одбијен, иако је право у Србији без икаквих проблема и препрека утврђено.

Када је реч о корисницима инвалидске пензије, они не могу да се ангажују по уговору о раду, а уколико би то учинили, раније утврђени потпуни губитак радне способности могао би бити преиспитан на контролном прегледу.

Ако би се на том прегледу утврдило да се здравствено стање побољшало и да је инвалидски пензионер радно способан, изгубио би право на инвалидску пензију.

Ипак, постоји начин на који инвалидски пензионери могу да раде, а то је ангажовање по уговору о делу и то у краћим периодима и тада, објашњавају из Фонда ПИО, не би били позивани на контролни преглед.

Из Фонда указују и на специфичност која важи за професионална војна лица и полицијске службенике код којих се не утврђује потпуни губитак радне способности, већ само да нису способни за обављање професионалне војне службе, односно полицијских послова.

Зато они и када остваре право на инвалидску пензију могу да се запосле или обављају самосталну делатност, али не у служби коју су раније обављали и немају право да им се одреди нов износ пензије на основу накнадно навршеног стажа.

Трећа категорија пензионера, породични могу да раде по основу уговора о делу и обављања привремених и повремених послова и то под условом да је месечна накнада коју добијају мања од најниже основице осигураника у осигурању запослених која важи у време уплате доприноса.

Породични пензионер који се запосли или покрене сопствени бизнис обавезан је да о томе одмах обавести Фонд ПИО, како би му исплата пензије била обустављена.

За пензионере који уђу у обавезно осигурање плаћају се доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, тако да се и за све нове периоде рада по свим основама навршава стаж осигурања, који није узет у обзир при пензионисању.

Законом о пензијском и инвалидском осигурању омогућено је да се пензионеру који је радио поново одреди пензија, али само ако је радио и ако су доприноси за њега уплаћивани најмање годину дана.

Ова могућност, прецизирају у Фонду ПИО, доступна је само старосним пензионерима, док инвалидски немају ту могућност.

Што се породичних пензионера тиче њима је право утврђено према навршеном стажу умрлог осигураника, тако да стаж осигурања који би они евентуално навршили у време коришћења пензије свакако не може утицати на висину пензије.

За пензионере који раде, важно је да знају, да ако подносе захтев за поновно одређивање пензије на основу накнадног стажа, њен износ може да буде мањи од онога који већ имају, али и да могу да одустану од таквог захтева, након добијања обавештења да им је обрачунат нижи, неповољнији износ.

ТопПрес/ Извор: Танјуг