Пензионери који желе да и даље раде питају се имају ли на то право и могу ли на тај начин да угрозе своја примања, а у најновијем издању „Гласа осигураника“, гласила Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, наводи се да старосни и превремени старосни пензионери могу несметано да раде, док је ситуација са породичним и корисницима инвалидских пензија нешто другачија.

Када је реч о корисницима инвалидске пензије, код њих могућност поновног рада зависи пре свега од тога шта су раније радили, јер се професионалним војним лицима и полицијским службеницима при остваривању права на инвалидску пензију утврђује да су неспособни само за професионалну војну службу, односно полицијске послове, па они и из пензије могу да се баве свим другим занимањима, док остали корисници инвалидских пензија подлежу контролном прегледу у случају да уђу у осигурање.

Породичним пензионерима закон оставља најмање могућности и дозвољава им да раде само по основу уговора о делу или привремене и повремене послове, уз услов да је месечна накнада коју добијају по свим основима мања од најниже основице осигураника у осигурању запослених, која важи у време уплате доприноса.

У свим другим случајевима исплата породичне пензије се обуставља.

У случају да је пензионер у осигурању, у складу са наведеним критеријумима, њему се док ради плаћају доприноси за пензијско и инвалидско осигурање на исти начин и у истом износу као и да није пензионер, што значи да он стиче нови стаж осигурања који му није урачунат при пензионисању.

Зато се пензионеру, када престане да ради, може поново одредити пензија, али само ако је радио најмање годину дана.

Ова могућност доступна је само старосним, али не и корисницима инвалидске пензије.

Што се тиче породичних пензионера, њима је право утврђено према навршеном стажу умрлог осигураника, тако да стаж осигурања који би они евентуално навршили у време коришћења пензије не може да буде од утицаја на висину породичне пензије, али ће се узети у обзир у случају да се породични пензионер по испуњењу услова определи за коришћење своје пензије, старосне или инвалидске.

При поновном одређивању пензије, месечни износ се утврђује тако што се узима у обзир укупно навршен стаж, што значи да се једнако третирају стаж и зараде на основу којих је већ одређено право на пензију, као и стаж и зараде након пензионисања.

Нов износ пензије се практично одређује као да осигураник право на пензију остварује први пут, а могуће је и да нова пензија буде мања и поред дужег укупног стажа.

За пензионере је важно да знају да уколико им је новоутврђена пензија мања од првобитне, могу да задрже своју прву пензију.

Такође, и да у моменту подношења захтева за поновно одређивање пензије корисник буде ван осигурања.

Корисницима превремене старосне пензије већ одређено процентуално умањење месечних примања због ранијег одласка у пензију примењује се и на поново одређену пензију, наводи се у последњем издању „Гласа осигураника „.

ТопПрес/ Извор: Танјуг

One thought on “Старосни пензионери могу да раде, породични само по уговору о делу или пп”
  1. Mogu da rade lakše poslove. Da vidim neko da klesa kamen ili da stoji u fabrici 10 sati i mota kablove. Kancelarijski posao, vožnja po gradu, taksi i slično može. Dobro je što su pustili penzionere da rade, ima ih koji su vitalni i mogu čak i teže poslove. Došao mi majstora koji mi je montirao elektroinstalaciju, penje se čovek na merdevine, radio ceo dan, nije mu bilo teško.

Comments are closed.