Топола – Јавно комунално стамбено предузеће Топола је у сарадњи са институтом у протеклом периоду извршило контролу исправности воде са јавних чесми на три локације. Након пристиглих резултата утврђено је да се вода са две чесме може користити као техничка док се са Божурачке чесме може користити и за пиће.

„Институт за јавно здравље Крагујевац је приликом последњег узорковања воде са Катаринине и Жабарачке чесме, од 10.8.2021. године, установио да вода са чесми није одговарајућег квалитета према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ 42/98).

Дакле, према испитивању:

Вода на Жабарачкој и Катарининој чесми није исправна за пиће, већ се може користити као техничка вода.

Испитивањем узорка са Божурачке чесме од 30.8.2021.године утврђено је да према правилнику вода испуњава услове и може се користити за пиће.

Напомињемо да Жабарачка чесма, као и друге, нису у надлежности ЈКСП Топола и да ЈКСП не може да гарантује квалитет воде на овим чесмама. Последње испитивање воде је урађено од стране Института за јавно здравље Крагујевац.
С обзиром на постојеће стање са рестрикцијама воде, испитивање је урађено како би се омогућило грађанима алтернативно водоснабдевање водом за пиће, односно за техничку употребу, по налогу Општине (Општински штаб за ванредне ситуације, 82-4/2021-05-II, од 2.8.2021).

Од алтернативног водоснабдевања, последње испитивање је утврдило да се само вода са Божурачке чесме може користити за пиће“, каже се у саопштењу ЈКСП Топола.

ТопПрес