Смедеревска Паланка – Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско – правне и стамбене послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка издало је решење о грађевинској дозволи инвеститору “ LIDL SRBIJA KD“, објављено је на сајту ове општине. 

Предрачунска вредност објекта који ће почети да се гради на Колонији износи 265 милиона динара.

Овим решењем стекли су се сви услови за изградњу овог објекта. Продајни објекат ове компаније биће саграђен у насељу Колонија у Смедеревској Паланци.

ТопПрес