Стиже порез на оружје

Стиже порез на оружје

Пореска управа Србије саопштила је данас да је у току достава решења о утврђеном порезу на регистровано оружје за 2020. годину, а рок за плаћање ове пореске обавезе је 15 дана од дана достављања решења.

Сва решења за порез на регистровано оружје за 2020. годину су предата пошти 14.12.2020. године. Решења ће се сматрати достављеним 15. дана од дана предаје пошти тј. 29.12.2020. године, наводи се у саопштењу.

Према Закону о порезима на употребу, држање и ношење добара, обвезник пореза на оружје је лице на које гласи оружни лист, односно колекционарска дозвола, као и дозвола за ношење оружја,

Порез за оружје за личну безбедност за које је издат оружни лист за држање оружја, односно колекционарска дозвола износи 3.730, динара, а уколико је уз то издата и дозвола за ношење – 18.550 динара.

За аутоматску пушку порез износи 13.730 динара, а за полуаутоматску 5.510 динара.За обвезнике пореза за више комада регистрованог оружја за личну безбедност, којима су издате исправе за ношење оружја, решења ће бити донета накнадно.

Порез на регистровано оружје решењем утврђује Пореска управа, на основу података које доставља Министарство унутрашњих послова које је издало оружани лист за држање, односно колекционарску дозволу, као и дозволу за ношење оружја. Порез на регистровано оружје плаћа се у годишњем износу за сваки комад оружја, наводи се у саопштењу.

ТопПрес/ Извор: ФоНет

KOMENTARI