Студентске стипендије у Тополи добило 73 студената, потписивање уговора у уторак

Студентске стипендије у Тополи добило 73 студената, потписивање уговора у уторак

Топола – Председник општине Топола Игор Петровић донео је одлуку о  додели студентских стипендија за школску 2020/2021. годину, објављено је на званичној фејсбук страници општине Топола.

Потписивање уговора о додели студентских стипендија за школску 2020/2021 годину одржаће се у четвртак 25. фебруара 2021. године у скупштинској сали Општине Топола (други спрат).
Због поштовања мера предострожности изазваних пандемијом корона вируса, потписивање уговора обавиће се у три групе:
-Прва група студената од редног броја 1 до 25 потписаће уговоре од 14 часова;
-Друга група од редног броја 26 до 50 у 14.30 сати;
-Трећа група студената од редног броја 51 до 73 у 15 сати.
Са собом понети личну карту и фотокопију текућег рачуна.
Одлука о додели студентских стипендија за школску 2020/2021 годину:
На основу члана 44.став 5.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. и 47/18 ), члана 63.став 1.тачка 8. Статута општине Топола (“Службени гласник СО Топола “ број 2/2019) и члана 6.став 3 Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола (“ Службени гласник СО Топола “ број 24/2016)
I Усвајају се захтеви, па се додељује, у складу са чланом 11. Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола, студенска стипендија за школску 2020/2021 годину следећим студентима:
1. Невена Марковић – Учитељски факултет-Београд – Друга година студија;
2. Наталија Симић – Електротехнички факултет-Београд – Прва година студија;
3. Ана Милић – Факултет за хотелијерство и туризам-Врњачка Бања – Прва година студија;
4. Софија Арсић – Факултет организационих наука-Београд – Прва година студија;
5. Милан Недељковић – Факултет инжињерских наука-Крагујевац – Прва година студија;
6. Јелена Стевић – Факултет политичких наука-Београд – Прва година студија;
7. Милена Матејић – Факултет медицинских наука-Крагујевац – Пета година студија;
8. Катарина Ристивојевић – Економски факултет-Крагујевац – Четврта година студија;
9. Александар Ђорђевић – Шумарски факултет-Београд – Друга година студија;
10. Лазар Николић – Фармацеутски факултет-Београд – Четврта година студија;
11. Сандра Коцић – Факултет медицинских наука-Крагујевац – Прва година студија;
12. Ивана Терзић – Учитељски факултет-Београд – Прва година студија;
13. Милица Манојловић – Филолошко-уметнички факултет-Крагујевац – Прва година студија;
14. Грастић Јована – Медицински факултет-Нови Сад – Шеста година студија;
15. Јована Михаиловић – Филолошки факултет-Београд – Четврта година студија;
16. Милица Кукањац – Електротехнички факултет-Београд – Прва година студија;
17. Софија Вељовић – Саобраћајни факултет-Београд – Друга година студија;
18. Ђорђе Гојковић – Правни факултет-Београд – Друга година студија;
19. Ивана Алексијевић – Економски факултет-Крагујевац – Друга година студија;
20. Бојана Алексијевић – Факултет инжињерских наука-Крагујевац – Прва година студија;
21. Ана Јовановић – Филозофски факултет-Београд – Прва година студија;
22. Милица Миловановић – Саобраћајни факултет-Београд – Четврта година студија;
23. Данијела Пејић – Машински факултет-Београд – Четврта година студија;
24. Милена Вујичић – Факултет политичких наука-Београд – Трећа година студија;
25. Стефан Новаковић – Факултет техничких наука-Чачак – Прва година студија;
26. Бобан Благојевић – Академија струковних студија одсек Висока хотелијерска школа-Београд – Трећа година студија;
27. Милица Јевтић – Природно –математички факултет-Крагујевац – Прва година студија;
28. Анђела Спасић – Машински факултет-Београд – Мастер;
29. Биљана Јовановић – Факултет педагошких наука универзитета у Крагујевцу-Јагодина- Мастер;
30. Анђела Танасијевић – Економски факултет-Крагујевац – Прва година студија;
31. Стефан Јовановић – Академија струковних студија Шумадија-одсек Аранђеловац – Друга година студија;
32. Тамара Поповић – Академија струковних студија Шумадија-одсек Аранђеловац – Друга година студија;
33. Маја Прокић – Факултет техничких наука-Чачак – Четврта година студија;
34. Филип Ранић – Агрономски факултет-Чачак – Мастер;
35. Исидора Арсенијевић – Економски факултет-Београд – Друга година студија;
36. Кристина Бабић – Електротехнички факултет-Београд – Четврта година студија;
37. Милица Алексић – Филолошко-уметнички факултет-Крагујевац – Четврта-продужена;
38. Матеја Савић – Академија струковних студија Шумадија-Крагујевац – Трећа година студија;
39. Марко Митић – Саобраћајни факултет-Београд – Друга година студија;
40. Лука Петровић – Факултет инжињерских наука-Крагујевац – Прва година студија;
41. Јелена Симић – Економски факултет-Крагујевац – Прва година студија;
42. Невена Симић – Економски факултет-Крагујевац – Прва година студија;
43. Душица Живановић – Факултет за хотелијерство и туризам – Врњачка Бања, универзитет у Крагујевцу – Прва година студија;
44. Јована Петровић – Филолошко –уметнички факултет-Крагујевац – Прва година студија;
45. Кристина Ивановић – Пољопривредни факултет-Београд – Прва година студија;
46. Жељко Вукићевић – Економски факултет-Крагујевац – Прва година студија;
47. Милица Ђорђевић – Медицински факултет-Крагујевац – Четврта година студија;
48. Соња Станковић – Пољопривредни факултет-Београд – Четврта-продужена;
49. Вања Мирковић – Факултет инжињерских наука-Крагујевац – Четврта година студија;
50. Тамара Јовановић – Правни факултет-Крагујевац – Трећа година студија;
51. Јована Миљковић – Факултет ветеринарске медицине-Београд – Четврта година студија;
52. Немања Николић – Правни факултет-Крагујевац – Прва година студија;
53. Гордана Илић – Факултет медицинских наука-Крагујевац – Трећа година студија;
54. Милица Марковић – Академија техничких струковних студија-Одсек Београдска политехничка-Београд – Прва година студија;
55. Јован Благојевић – Факултет техничких наука-Чачак – Прва година студија;
56. Анастасија Лукић – Факултет за хотелијерство и туризам-Врњачка Бања – Друга година студија;
57. Бојана Луковић – Правни факултет-Крагујевац – Трећа година студија;
58. Јелена Пантелић – Саобраћајни факултет-Београд – Четврта година студија;
59. Вера Гавриловић – Филолошки факултет-Београд – Трећа година студија;
60. Владимир Радошевић – Факултет педагошких наука –Јагодина – Прва година студија;
61. Ана Никодијевић – Филозофски факултет-Нови Сад – Трећа година студија;
62. Невена Којић – Факултет спорта и физичког васпитања Београд – Мастер;
63. Ана Јовановић – Економски факултет-Крагујевац – Четврта година студија;
64. Никола Илић – Архитектонски факултет-Београд – Пета година студија;
65. Јелена Павловић – Факултет медицинских наука-Крагујевац – Друга година студија;
66. Милица Јокић – Факултет техничких наука-Чачак – Мастер;
67. Василије Николић – Географски факултет-Београд – Друга година студија;
68. Сања Весић – Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу – Четврта година студија;
69. Јована Весић – Факултет педагошких наука у Крагујевцу – Трећа година студија;
70. Милош Марић – Агрономски факултет у Чачку – Трећа година студија;
71. Лука Васиљевић – Природно-математички факултет у Крагујевцу – Трећа година студија;
72. Софија Петровић – Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу – Трећа година студија;
73. Марија Мијаиловић – Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву – Трећа година студија.
II Одбијају се захтеви на основу Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола, за школску 2020/2021 годину следећим студентима:
1. Немања Нешић – Факултет инжињерских наука-Крагујевац – Прва година студија – Просек из средње школе 4,35;
2. Катарина Ђорђевић – Правни факултет-Крагујевац – Прва година студија – Просек из средње школе 4,36;
3. Михаило Ђокић – Факултет инжињерских наука-Крагујевац – Прва година студија – Просек из средње школе 4,46;
4. Магдалена Гружанић – Факултет за туризам и хотелијерство-Врњачка Бања – Друга година студија – Самофинансирајући студент;
5. Лазар Илић – Машински факултет-Крагујевац – Прва година студија – Просек из средње школе 4,08;
6. Андреа Дугић – Факултет политичких наука-Београд – Прва година студија – Просек из средње школе 4,36;
7. Лазар Прокић – Пољопривредни факултет у Београду – Трећа година студија – Просек из претходне год.студија 7,89;
8. Лора Милованчевић – Универзитет Унион – Прва година студија – Самофинансирајући студент.
ТопПрес

KOMENTARI