foto profimedia, ilustracijafoto profimedia, ilustracija

Топола –  Општина Топола расписала је  јавни позив за давање субвенција за пољопривреду и то: суфинансирање подизања пластеника, регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), инвенстиције у физичку имовину  пољопривредно газдинство, ископ, бушење артерских бунара или било каквих каптажа за наводњавања, изградња микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања.

„Што се тиче камата на пољопривредне кредите, општина ће плаћати камате за кредите на обртна средства (на 12 месеци) која ће узимати пољопривредни произвођачи и то у износу до 2.000 евра. Такође општина рефинансира и осемењавање јуница у износу од 1200 динара по грлу. Општина не улази у намену кредита (да ли су за куповину хемије, ђубрета, горива, семена). До следеће недеље ће се одредити банка преко које ће ићи кредити, јер је у току јавни позив који је општина расписала да нам банке доставе своје понуде. Она банка која нам понуди најнижу камату постаће партнер општине у овом послу. За све пољопривредне произвођаче који планирају кредит, мој савет је да се стрпе још само седам – осам дана, када ћемо ми бити спремни да вам покријемо камату, тако да ће пољопривредници уместо кредита, у ствари имати као позајмљен новац на годину дана, посто ће враћати само главницу“, рекао је председник Скупштине општине Топола Драган Јовановић.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у циљу побољшања расног састава говеда на територији општине, повећања производње, квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача и доприноса развоју матичне службе и матичења грла.

Укупно планирана средства за расподелу по овој мери су 800.000,00 динара.

 Корисници мере

Физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Топола, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом.

– Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржавају се пољопривредна газдинства у циљу унапређења пољопривредне производње и економског оснаживања.

Укупно планирана средства за расподелу по овој мери износе 1.500.000,00 динара и то за следеће инвестиције:

-Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу, конструкција за пластенике и стакленике, набавка високо квалитетне вишегодишње, вишеслојне фолије за пластенике.

-Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева.

Ископ/бушење бунара, изградња микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања подржавају се пољопривредна газдинства у циљу унапређења пољопривредне производње и економског оснаживања пољопривредног газдинства.

Укупно планирана средства за расподелу по овој мери износе 500.000,00 динара.

ТопПрес