Функционери у Србији који су имали промене у имовини и приходима имају рок до сутра да Агенцији за борбу против корупције поднесу ванредни извештај о битним променама у имовинским картама. Та обавеза се односи на око 33.000 функционера.

Функционер је дужан да поднесе извештај са стањем имовине на дан 31. децембар претходне године, уколико је дошло до битних промена у имовинској карти у односу на податке из претходног извештаја. Битном променом у односу на податке из претходног извештаја сматра се свака промена која се односи на имовину чија вредност прелази износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса.

Агенција за борбу против корупције са органима и институцијама проверава да ли постоје функционери који су премашили овај износ за ванредно пријављивање имовине, а нису је пријавили.

Ако функционер не пријави имовину Агенцији или даје лажне податке о имовини може бити кажњен затвором од шест месеци до пет година, а функционеру који је осуђен на ову казну престаје обављање јавне функције и забрањује се стицање јавне функције у року од десет година од дана правоснажности пресуде.

Функционер може бити кажњен и новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара за прекршај ако пријави имовину након истека рока прописаног законом.

Функционер коме је престала јавна функција дужан је да поднесе Извештај о битним променама у односу на податке из претходно поднетог извештаја и у наредне две године од престанка јавне функције.

Агенција је средином јануара, уз подсећање на обавезу о року за ванредно пријављивање имовине, навела је да износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији за 2018. годину износио 595.800 динара.

ТопПрес/ Извор: Танјуг