Сутра седница Скупштине, ево о чему ће дискутовати одборници

Сутра седница Скупштине, ево о чему ће дискутовати одборници

Топола – Председница Скупштине општине Топола Јасна Вуковић сазвала је 18. Седницу Скупштине општине Топола за среду са почетком од 9 часова.

За ову седницу предложен је Дневни ред сачињен од 12 тачака међу којима ће се наћи Предлог Одлуке о изради прве измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Наталинци у општини Топола у делу радне зоне као и  Предлог Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за прву измену и допуну Плана генералне регулације насеља Наталинци.

Такође ће се на Дневном реду наћи  и Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Топола за 2021. годину и  Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Топола.

Одборници ће разматрати  I измену и допуну Програма пословања ЈКСП „Топола“ Топола за 2022. годину и  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 1.01.2022. до 31.3.2022. године.

Разматраће се и ценовник основних комуналних услуга ЈКСП „Топола“ Топола број 1250/1.1.1 од 12.05.2022. године као и  Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола.

Пред одборницима ће се наћи и Предлог решења о измени Решења о именовању Комисије за планове, Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Карађорђе“ у Тополи као и  Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Милутин Јеленић“ у Горњој Трнави.

Седница ће се одржати у сали биоскопа.

ТопПрес

 

KOMENTARI