Топола – Председник Општинског већа општине Топола, сазвао је 45. Седницу Општинског већа за сутра – петак, са почетком у 10 часова.

За ову седницу предложен је Дневни ред сачињен од 24 тачке.

Пред већницима ће се наћи утврђивање Нацрта Оперативног плана одбрана од поплава за воде II реда на територији општине Топола за 2022. годину.

Потом ће разматрати  Предлог Правилника о измени Правилника о накнадама и другим врстама примања запослених у Општинској управи општине Топола, захтев ФЦЦ ЕЦО ДОО Београд огранак Лапово за повећање постојећих цена комуналних услуга, као и иницијативу ,,Арбаг“ д.о.о. Аранђеловац за суфинансирање Плана детаљне регулације ,,Торови“ 2021.

Чланови општинског већа ће се упознати са Записником о инспекцијском надзору у Општинској управи општине Топола бр. 038-013-2-1/2022-05-III од 17.3.2022. године.

Разматраће се Извештај о спроведеном поступку отварања понуда ради реализације пројекта ,,Сви грађани-једнаки и укључени“.

На сутрашњој седници општинског већа донеће се Решење о образовању Комисије за расподелу средства за финансирање програма од јавног интереса која реализују цркве и верске заједнице у општини Топола.

Разматраће се предлог решења о измени решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације.

ЈКСП „Топола“ је поднело Општинском већу два захтева који ће се такође разматрати, а они су:

  • захтев ЈКСП ,,Топола“ за надокнаду за изведене радове, употребљеног материјала, превоза истог, као и употребу грађевинских машина,
  • захтев ЈКСП ,,Топола“ за средства за извођење радова на санацији септичке јаме између стамбених зграда у ул. М.Петровића  Блазнавца.

Такође ће се разматрати  захтев Туристичке организације ,,Опленац“ Топола за додатна средства ради поступања по Записнику ДВД ,,Крагујевац“ из Крагујевца.

Поднети су захтеви и из Основних школа и предшколске установе,

  • ,,Милан Благојевић“ Наталинци за додатна средства за исплату путних трошкова запослених за   фебруар 2022. године,
  •  ,,Милутин Јеленић“ Г. Трнава за додатна средства за исплату путних трошкова запослених за период фебруар-јун 2022. године,
  • ,,Сестре Радовић“ Белосавци за недостајућа средства за исплату путних трошкова запослених за децембар 2021. и јануар и фебруар 2022. године,
  •  ,,Карађорђе“ Топола за додатна средства за исплату путних трошкова запослених за период фебруар  године,
  •  ,,Софија Ристић“ Топола за додатна средства за исплату путних трошкова запослених за фебруар 2022. године.

Поднет је захтев и  Локалног савета родитеља за уређење саобраћаја у зони ОШ ,,Сестре Радовић“ у Белосавцима као и захтев за спонзорство Друштва за церебралну и дечију парализу ,,Ана Антонијевић” Крагујевац.

Поповић  Радослав и Ристивојевић Марија из Шума поднели су захтев  за трошкове вантелесне оплодње.

Већници ће разматрати и захтеве за санирање локалних путева, финансијску помоћ за школовање, лечење грађана као и захтеве за финснијску помоћ због штете нанете од стране паса луталица.

ТопПрес