Топола – Председник Општинског већа општине Топола, Владимир Радојковић сазвао је 55. Седницу Општинског већа за 10. 08. са почетком од 10 часова.

За ову седницу предлажен је Дневни ред сачињен од 27 тачака међу којима ће се наћи и Предлог одлуке о одржавању јавних зелених површина.

Већници ће утврђивати Предлог Одлуке о  одржавању чистоће а разматраће и  тромесечни извештај о реализацији Програма пословања ЈКСП ,,Топола“ из Тополе за 2022. годину за други квартал.

Донеће се решење о  поновном постављењу Милице Станишић, дипл. правника из Г. Трнаве за начелника Општинске управе општине Топола као и Закључак о начину и поступку измирења обавеза према Основној школи ,,Сестре Радовић,, Белосавци у 2022. години.

Разматраће се захтев ЈКСП „Топола“ за средства за повезивање система за одвођење отпадних вода за Дом здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи.

На Дневном реду ће се наћи још низ захтева појединаца или установа за финансијску помоћ, грађевинске радове или асфалтирање путева.

Такође је за ову седницу пристигло и неколико захтева за финансијску надохнаду због уједа паса луталице као и за лечење суграђана.

ТопПрес