Фото: ТопПрес

Топола – Председник Општинског већа општине Топола, сазвао је 46. Седницу Општинског већа Општине Топола за уторак, 12. април са почетком од 10 часова.

За ову седницу предложен је Дневни ред сачињен од 37 тачака.

Већници ће разматрати  Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Топола за период 1.01.-31.12.2021. године, Извештај о реализацији Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Топола за 2021. годину. Такође ће се разматрати прва измена и допуна Правилника о раду Туристичке организације „Опленац“ Топола, друга измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији ,,Опленац“ Топола, извештај Туристичке организације „Опленац“ Топола о реализацији пројекта ,,Празници код куће“.

Чланови Општинског већа разматраће  захтев Општинског правобраниоца општине Топола о даљем поступању по уговору о закупу пословног простора закљученим са ОП-ТОП ИТД ГРОУП Топола д.о.о. Топола и  захтев Црвеног крста Топола за средства за куповину плаца и за исплату солидарне помоћи запосленима.

Разматраће се  Предлог Решења о именовању Школског одбора О.Ш “Сестре Радовић“ Белосавци, захтев Удружења жена Рајковац за коришћење простора у МЗ Рајковац,  захтев Председника савета МЗ Белосавци за измену Одлуке о утврђивању назива улица и заселака у насељеним местима општине Топола.

На Дневном реду је и разматрање захтева ОМШ „Петар Илић“ Аранђеловац Одељење у Тополи за додатна средства за исплату путних трошкова за запослене за  фебруар 2022. године као и захтев  ОШ „Милан Благојевић“ Наталинци за недостајућа средства за исплату путних трошкова за запослене за период март-јун 2022. године.

Дневним редом је предвиђено и разматрање захтева Средње школе „Краљ Петар I” за средства за исплату путних трошкова за запослене за месец март 2022. године,  ФК „Борац“ Клока за повезивање свлачионице на електро мрежу, ФК „Пролетер 1936“ Светлић за средства.

Захтев је поднео и председник Савета МЗ Јарменовци за санацију клизишта код породичне куће Минић Ђорђа и Миланке, као и  председник Савета МЗ Витлина за поправку пута на делу од куће Васиљевић Милинка до куће Васиљевић Миломира.

На Дневном реду ће се наћи још низ захтева појединаца за санирање локалних путева као и са новчану помоћ или исплату надохнаде због уједа паса луталица.

ТопПрес