Oznaka: инструкције

Ево чега треба да се придржавају теретане и фитнес клубови

Инструкција за рад теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 у области рекреативног спорта. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила…