Oznaka: подстицаји

Највећи износ подстицаја за осигурање у пољопривреди биће два милиона динара

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је правилник којим прописује врсте подстицаја програмима за унапређење конкурентности у сфери управљања ризицима…