Током лета због високих температура повећан је ризик за безбедност намирница животињског порекла, због чега је, како у Министарству пољопривреде кажу, ветеринска инспекција појачала надзор на местима где је већи промет тих прехрамбених производа.

Током контроле, дешава се да инспектори затекну у промету храну која се не чува у адекватним условима већ је изложена високим температура и атмосферским утицајима.

„У периоду са високим температурама храна се мора чувати на ниским температурама у такозваном „хладном ланцу“, истичу у ресорном Министарству.

Наводе да се посебна пажња усмерава на објекте брзе хране, ресторане и продајна места у којима постоје одељења за продају меса и млека, јавне градске пијаце односно хале за продају млечних производа и производа од меса, јаја, рибе.

На целој територији наше земље, ветеринарска инспекција спроводи инспекцијске надзоре плански, континуирано и редовно, а планови надзора се праве на основу анализе ризика.

Анализа, објашњавају, између осталог обухвата врсту и начин производње, сезонски карактер одређених производа, навике потрошача као и резултате претходних надзора, док се узорковања обављају на основу усвојеног плана мониторинга, резултата претходних надзора, пријава потрошача…

Истичу да инспектори предузимају мере у свим ситуацијама када се констатују неправилности било да се ради о пропустима у одржавању хигијене, неправилној манипулацији храном или неадекватном чувању.

„У случају да се у промету затекну намирнице које нису безбедне, ветеринарска инспекција, у складу са овлашћењима из Закона о ветеринарству и Закона о безбедности хране, наређује њихово повлачење из промета и нешкодљиво уништење у за то одобреним објектима“, наводе у Министарству.

Додају да се против субјекта који је такву намирницу ставио у промет покреће прекршајни поступак уколико се ради о физичком лицу или предузетнику или привредни преступ уколико се ради о правном лицу.

Потрошачима саветују да би требало да се упознају са свим елементима који се налазе на декларацији производа пре доношења одлуке о куповини и подсећају да у складу са Правилником о декларисању, означавању и рекламирању хране, декларација мора да садржи све елементе са којима би купац требало да буде упознат.

Апелују на потрошаче да храну купују у регистрованим објектима, односно објектима који су под надзором ветеринарске инспекције, како би се избегле последице куповине производа непознатог порекла и да уколико у промету примете било какве неправилности производа или сумњу у његову безбедност, то пријаве надлежним инспекцијама.

„Лако кварљиве производе животињског порекла требало би куповати само у објектима и продајним местима где се они чувају у расхладним уређајима, а обавезно треба проверити датум производње и рок употребе“, истичу у Министарству.

Осим тога саветују да у кућним условима треба одвајати сирове намирнице од куване хране, јер се микроорганизми лако преносе.

ТопПрес/ Извор: Танјуг