Топола- Општина Топола је добила пројекат ( Јавни позив подршке локалним самоуправама у Србији „Exchange 5“) који је вредности око 200.000 евра.

Општина Топола је носилац пројекта а општине партнери  Тополе су општине Рековац и Лапово.

„Оно што је важно јесте да смо преко овог пројекта обезбедили средства да се уради прецизан попис и упис у катастар свих линијских инфраструктурних објеката. То су објекти који су некада рађени, али где или не постоје грађевинске дозволе или се није извршио технички пријем тако да нису уписани у катастар и самим тим  као да не постоје“ рекао је председник скупштине општине Топола Драган Јовановић.

Конкуренција је била оштра према речима народног посланика  па је самим тим ово велики и одговоран посао.

„ У питању  је доста водоводних линија на сеоском подручју, водоводи села Овсиште, Шаторња, Јарменовци, Липовац. Сви правци ће се са геометрима прецизно уцртати и уписати у катастру као власништво месних заједница односно грађана који у њима живе. Такође решићемо и локалне и атарске путеве које треба прецизно премерити, извршити категоризацију и након тога уцртати у катастру. Задовољан сам што је Топола добила овај пројекат, чека нас озбиљан посао“ додао  је Јовановић.

ТопПрес