Топола – Општинско веће општине Топола је на седници одржаној 26. марта 2021. године, донело  Правилник о финансијској подршци породицама са децом на територији општине Топола. Усвојеним Правилником утврђују се услови, висина и начин остваривања и исплате новчане накнаде за новорођену децу са територије општине Топола, право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и право на дечје ауто седиште.

Из средстава буџета општине Топола ће се за свако новорођено дете са територије општине, на рачун корисника признатог права- мајке, једнократно уплатити 40.000 динара. Уколико је један од родитеља самохрани родитељ накнада се увећава за 50%. У случају да мајка није жива или је напустила дете, или је из оправданих разлога спречена да брине о детету, право на новчану накнаду може остварити отац, односно законски заступник детета.

Финансијску подршку општине Топола добијаће и породиља прворођене бебе на територији општине  у виду новчане честитке, у износу од 100.000 динара.

Усвојена накнада трошкова за вантелесну оплодњу износиће 150.000 динара. Право на ову надокнаду може остварити породица (брачни и ванбрачни другови) највише два пута уз услов да су претходно најмање три пута били у Програму и поступку оплодње коју је финансирао надлежни Фонд за здравствено осигурање.

Фото: ТопПрес

Дечје ауто седиште додељује се закључно са треће рођеним дететом у породици. У случају када је између трећег и четвртог детета протекло више од пет година, ауто седиште припада и четвртом детету.

Председник скупштине општине Топола Миодраг Миловановић изразио је задовољство што ће низом финансијских мера општина помоћи родитеље који имају пород али и оне који планирају путем вантелесне оплодње да заснују породицу.

„Општина ће свакако наставити са читавим низом помоћи породицама са децом и настојати да прати, а лично ћу се залагати да и достигне, све Мере популационе политике као и да употпуни Стратегију подстицаја рађања. Када су у питању новчана средства за новорођену децу пре свега морам да напоменем да сам се лично као Социјалиста у предизборној кампањи залагао управо за ову меру, пошто сматрам да на овај начин општина може да пружи финансијску помоћ новопеченим родитељима и породицама са децом. Овим путем још једном поручујем својим суграђанима  да ћу наставити да се борим за све њих и да ћу се трудити да испуним све што сам предлагао и све што сматрам добрим и корисним за становнике наше општине“, изјавио је за ТопПрес председник СО Топола Миодраг Миловановић.

ТопПрес

Миодраг Миловановић, председник СО Топола, фото: приватна архива/ТопПрес