profimedia

У чак 90 одсто јединица локалне самоуправе (ЈЛС) у Србији, матичне књиге су пребачене у електронски формат и пребачене на Централну сервисну магистралу органа (ЦСМ), док ће у наредном периоду велики број ЈЛС радити на унапређењу пружања еУслуга грађанима, саопштио је програм Swis Pro који спроводи УНОПС у Србији.

Како би у наредном периоду пружио подршку јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у увођењу еУправе, програм Swiss PRO, који подржава Влада Швајцарске, спровео је од августа до децембра 2018. године свеобухватно истраживање о тренутном стању еУправе и еУслуга које ЈЛС пружају грађанима и привреди, на репрезентативном узорку од 60 ЈЛС у Србији.

Кроз истраживање, које је спровео Development Consulting Group (DCG) из Београда, посматрала су се три скупа индикатора који се односе на пружање електронских услуга, капацитет и спремност ЈЛС за реализацију еУслуга, информатичку писменост, перцепцију и задовољство корисника и корисница услугама еУправе.

„Оно што показују резултати овог јединственог истраживања, јер је укључило и пружаоце и кориснике еУслуга, јесте велика неуједначеност у нивоима и квалитету увођења и примене еУправе, као и у пружању еУслуга, између различитих делова земље“, каже се у саопштењу.

Налази истраживања према статистичким регионима говоре да је еУправа најразвијенија у Војводини, следи регион Шумадије и Западне Србије, док је регион Југоисточне Србије уопштено гледано, регион са нижим степеном развијености еУправе у поређењу са претходна два.

Тако је најбоље оцењена ЈЛС из Војводине, Зрењанин са приближно 68 одсто испуњених индикатора, док је у региону Шумадије и Западне Србије, најбољи резултат остварио Град Нови Пазар, са приближно 60 процената сагласности са задатим индикаторима, што је тек пар процената више од најбоље рангиране ЈЛС у региону Југоисточне Србије (Књажевац, са 56,9 процената).

Простор за унапређење постоји, наводи се, у области доступности еУслуга на порталу еУправа, јер само су 24 од 60 ЈЛС (40 процената) поставиле услуге на порталу еУправа, али само мали број од њих заиста и нуди еУслуге.

Градови и општине Лозница, Зрењанин, Нови Пазар и Врњачка Бања, с друге стране, нуде велики број потпуно спроводивих еУслуга, као што су, између осталог услуге матичне службе, издавање личних докумената, подношење захтева за издавање потврда и других докумената, увид у стање пореског рачуна, пријава комуналног проблема, упис деце у вртић, е-Беба и друге.

У вези с коришћењем електронског управног поступка (еЗУПа), све ЈЛС су испуниле формалне услове за његово коришћење, што значи да су именовале два администратора и добиле сертификате за све запослене који су укључени у било коју од процедура, а пример добре праксе је Врњачка Бања која је једина ЈЛС која користи еЗУП за интерну размену података и докумената.

Више од половине испитаних (51,7 одсто) има застареле интернет презентације које не одговарају стандардима, са лошом структуром и дизајном.

Истраживање је такође показало да се ЈЛС свакодневно суочавају са два велика изазова када је реч еУправи, а то су кадровски и финансијски изазови.

„Програм ће резултате и налазе истраживања користити за припрему јавног позива за пројектне предлоге, и управо кроз јавни позив покушати да одговори на потребе ЈЛС и да их подржи у даљем развоју еУслуга и увођењу еУправе“, каже се у саопштењу.

Јавни позив за подршку ЈЛС у јачању капацитета за унапређење еУправе, биће објављен овог месеца.

Програм Swiss PRO ће, наводи се, подржати до 40 ЈЛС за унапређење техничке и технолошке основе за унапређење еУправе и пружање еУслуга грађанима, кроз доделу бесповратних средстава за набавку опреме и пружање техничке подршке за развој и успостављање интерне функционалне управљачке структуре.

Јавни позив биће намењен градовима и општинама из подручја деловања програма који обухвата два региона, Шумадије и западне Србије, и Јужне и источне Србије.

Програм Swiss PRO се спроводи у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона, Региону Шумадије и западне Србије и Региону Јужне и источне Србије.

Активности програма Swiss PRO, Влада Швајцарске подржава са укупно 5,8 милиона евра, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

ТопПрес/ Извор: Танјуг