Проценат радника који су укључени у добровољно пензијско осигурање и уплаћују у добровољне пензијске фондове у четвртом кварталу прошле године био је приближно исти као и раније и износио је 9,5, показује извештај Народне банке Србије (НБС) о сектору добровољних пензијских фондова у Србији.

Према овом извештају, у фази акумулације, односно уплате средстава, на крају последњег лањског тромесечја било је 210.697 корисника, а у односу на крај четвртог тромесечја 2020. године, број корисника је порастао за око 2,8 одсто.

Чланови добровољних фондова на рачунима су у просеку имали по 260.000 динара, њихова просечна старост износила је око 47 година, а највећи број чланова имао је између 40 и 60 година.

Од укупних уплата 41,3 одсто су биле индивидуалне, 32,5 одсто уплате послодаваца који својим запосленима уплаћују доприносе у пензијски фонд, док се 26,3 одсто односи на уплате преко пензијских планова.

Када је реч о нето имовини фондова, она је на крају четвртог тромесечја износила 49,1 милијарду динара и у 2021. години је порасла за 4,3 одсто у односу на крај 2020 године.

Према извештају НБС, у фондове је прошле године уплаћено 3.731 милиона динара, а чланови су повукли 2.223 милиона динара, што је за око 7,3 одсто више него 2020. године.

Средства су се у највећем броју случајева исплаћивала једнократно, што је како оцењују у НБС, очекивано с обзиром да је реч о чланствима која нису дугорочна па је акумулирана сума на њиховим рачунима релативно мала.

У 2021. једнократне исплате су чиниле највећи део укупних исплата и то 1,8 милијарди динара, док су програмиране исплате износиле 340,4 милиона.

ТопПрес/ Извор: Танјуг