У јулу и августу субвенције за угоститељство и туризам

У јулу и августу субвенције за угоститељство и туризам

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објавило је данас да ће у јулу и августу на име субвенција угоститељству и туризму због пандемије, фирмама које испуњавају услове бити исплаћено по 30.900,24 динара по сваком запосленом коме је фирма исплатила зараду за децембар прошле године и поднела одговарајућу пореску пријаву.

Списак фирми које су оствариле право на субвенцију може се наћи на сајту овог министарства а на њему се налази 12.155 предузећа.

Новац се додељује бесповратно а право на ова средства имају фирме које су код Агенције за привредне регистре, као претежну делатност, регистровале делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, припремање и послуживања хране, пица, затим хотели, одмаралишта, кампови, ауто-кампови и кампови за туристичке приколице, путничке агенција, тур-оператори, изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила.

Како се наводи у обавештењу на сајту Министарства, новац ће се корисницима уплаћивати на посебне наменске динарске рачуне које ће Управа за трезор отворити за ове потребе.

Истиче се да ће фирме које смање број запослених за више од 10 одсто од дана ступања на снагу програма помоћи закључно са истеком периода од три месеца након исплаћене помоћи, изгубити право на добијање субвенција.

Проверу овог услова за доделу субвенција радиће Министарство финансија, о чему ће у случају неиспуњења обавестити Министарство туризма које ће онда тражити повраћај новца.

ТопПрес/ Извор: Танјуг

KOMENTARI