Топола – Уредбом Владе Републике Србије о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години предвиђено је да ће пољопривредницима Шумадијског округа и самим тим и Тополе који осигурају пољопривредну производњу, држава враћати 70% вредности плаћене премије осигурања (без ПДВ-а), саопштено је на фејсбук страници Општине Топола.
Са своје стране, Општина Топола ће Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2021. годину предвидети повраћај од 10% вредности плаћене премије осигурања (без ПДВ-а).
Према томе, у 2021. години пољопривредници општине Топола ће подношењем Захтева код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Управе за трезор и код општине Топола остварити укупно 80% повраћаја на плаћене премије осигурања (без ПДВ-а).
ТопПрес