smart

Топола – Председник Скупштине општине Топола Миодраг Миловановић сазвао је за петак 16. октобар, 3. Седницу Скупштине општине, за коју је предложен дневни ред сачињен од 43 тачке.

Одборници ће разматрати извештај о припремљености система одбране од града на територији Радарског центра Букуља за сезону 2020. годину, као и аналитичку оцену стања безбедности саобраћаја, услова и проблема у његовом одвијању на подручју ПС Топола од 01.01. до 30.06.2020. године.

Пред одборницима ће се наћи предлог решења о разрешењу председника и чланова Наздзорног одбора ЈКСП ,,Топола“, предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКСП ,,Топола“ Топола.  Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе ,,Софија Ристић“ Топола, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Средње школе „Краљ Петар I“ Топола, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Милан Благојевић“ Наталинци, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Живко Томић “ Доња Шаторња, Предлог решења о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације „Опленац“ Топола, Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације „Опленац“ Топола, Предлог решења о именовању председника и чланова Управног одбора Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола,  Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Одбора за прописе и управу Скупштине општине Топола, Предлог решења о разрешењу и именовању члана Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Скупштине општине Топола.

Одборници ће разматрати Извештај о раду Центра за социјални рад ,,Сава Илић“ Аранђеловац – Одељење у Тополи за општину Топола за 2019. годину, Извештај о раду и финансијском пословању за период  јануар – децембар Дома здравља ,,Свети Ђорђе“ Топола, Извештај о раду Општинске управе општине Топола за 2019. годину.

Такође ће се разматрати Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе ,,Софија Ристић“ Топола за школску 2019/2020. годину, годишњи план рада Предшколске установе ,,Софија Ристић“ Топола за школску 2020/2021. годину, правилник о организацији и систематизацији послова Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола, правилник о изменама Правилника о раду Предшколске установе ,,Софија Ристић“ Топола.

Седница ће се одржати у сали биоскопа са почетком од 9 часова.

ТопПрес