У периоду јануар – јул остварен је суфицит републичког буџета у износу од 1,2 милијарде динара. Приходи су остварени у износу од 992,8 милијарди динара, а расходи су извршени у износу од 991,7 милијарди динара, објавило је Министарство финансија. Како је наведено, у јулу је остварен суфицит у износу од 36,8 милијарди.

Такође, у јулу су наплаћени приходи у износу од 162,7 милијарди, од чега су порески приходи износили 144 милијарде.

Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 74,8 милијарди динара, акциза у износу од 38,3 милијарди динара и пореза на добит у износу од 16,1 милијарди.

Непорески приходи остварени су у износу од 16,8 милијарди динара, а прилив донација у јулу износио је 1,9 милијарди динара.

Расходи су извршени у износу од 125,9 милијарди динара.

Расходи за запослене у јулу су износили 29,5 милијарди динара, капитални издаци 22,5 милијарде, а трансфери ООСО (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) 13,8 милијарди динара.

Када је реч о буџету опште државе, у периоду јануар – јул остварен је фискални суфицит у износу од 19 милијарди динара и примарни фискални суфицит у износу од 102,6 милијарди динара.

ТопПрес/ Извор: Танјуг