Крагујевац, Топола – Заинтересовани сточари, произвођачи млека до 23. новембра текуће године могу поднети пријаву за кукуруз а услов је да су имали премију у прошлој години.

Од документације је потребно приложити и документ из ветеринарске станице о броју музних грла старијих од 24 месеца, два извода из Управе за трезор и то:

-извод о активном статусу и извод о сточном фонду на газдинству.

Образац пријаве се може узети у ПССС Крагујевац или у општини. Шаље се искључиво препорученом поштом на ПССС Крагујевац, ДОО Цара Лазара 15, 34000 Крагујевац.

ТопПрес