Топола – Председник општине Топола Драган Живановић расписао је Јавни позив за финансирање пројекта од јавног интереса „Добра управа – директно учешће грађана“, објављено је на сајту општине Топола.

Општина Топола ће суфинансирати у 2020. години пројекте од јавног интереса кроз спровођење пројекта „Добра управа – директно учешће грађана“, који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница (мањих захвата на уређењу јавних површина) у сарадњи са општином Топола.

Локална заједница је појам који укључује одређено подручје –  део улице, улицу, блок зграда, стамбене заједнице или месну заједницу као најшире подручје. Пројекти који се предлажу могу се односити  искључиво на мање захвате као што је уређење паркова, дечјих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених површина, уређење прилаза за лица са инвалидитетом, уклањање мањих дивљих депонија и слично.

Право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана са територије општине Топола окупљене око поднете иницијативе – пројекта, најмање 10 потписника – грађана са измиреним обавезама на основу пореза на имовину. Све предложене активности у оквиру поднетих иницијатива се морају спроводити на земљишту које је у јавној својини општине Топола.

Надлежне службе општине ће на захтев групе грађана у фази предлога пројекта, извршити проверу власништва над земљиштем и о томе издати одговарајјућу потврду без накнаде.

Циљеви јавног позива

Подстицање грађана да активно учествују у решавању проблема локалне заједнице, развој партнерских односа између општине Топола и грађана у решавању комуналних проблема кроз заједничку реализацију пројекта, и омогућавање грађанима да учествују у планирању расподеле дела буџетских средстава обезбеђених кроз наплату пореза на имовину. Омогућавање брже реализације комуналних пројеката за оне групе грађана који су исказали спремност на додатно лично ангажовање и активно учествовање у реализацији пројекта подстицање вредности волонтирања и друштвено одговорног пословања у локалној заједници.

Решењем општинског већа за ову намену су опредљена средства у висини 1.000.000,00 (један милион динара) из буџета општине, средстава су обезбеђена кроз наплату пореза на имовину и користиће се за реализацију поменутог пројекта, док су средстава у износу од 300.000,00  обезбеђена уговором о гранту модел 1 и 3 донаторска средства. Општина Топола укључујући и средства обезбеђена уговором о гранту суфинансира максимално 90 одсто оправданих трошкова пројекта с тим да тај износ не може бити мањи од 50.000,00 ни већи од 400.000,00 док износ од минимално 10 одсто оправданих  трошкова пројекта обезбеђује подносилац пројекта група грађана волонтерским радом из сопствених средстава или кроз подршку локалних привредника.

Више детаља о процесу подношења предлога пројекта и правилима јавног позива може се погледати на сајту општине Топола на следећем линку http://www.topola.rs/wp-content/uploads/2020/07/javni-poziv-dobra-uprava.pdf 

ТопПрес