smart

Топола – Општина Топола расписала је Јавни позив за пољопривредне подстицаје за следеће мере подршке:

1. Регресирање првог вештачког осемењавања уматичених крава или јуница. Корисник може остарити рефундацију првог вештачког осемењавања у износу од 1.200 динара по грлу.

2. Суфинанисирање набавке конструкција и/или фолија за пластенике пољопривредницима уз вођење рачуна о родној равноправности тако да би жене носиоци газдинста могле остварити субвенцију од 85% вредности без пдв-а, а носиоци газдинста-мушкарци субвенцију од 65% вредности без пдв-а. Максимална субвенција по кориснику је до 150.000 динара.

3. Суфинансирање набавке нове опреме за наводњавање уз вођење рачуна о родној равноправности тако да би жене носиоци газдинста могле остварити субвенцију од 70% вредности без пдв-а, а носиоци газдинста-мушкарци субвенцију од 50% вредности без пдв-а. Максимална субвенција по кориснику је до 100.000 динара.

4. Суфинансирање набавке материјала за прихрану пчела а пчелари у зависности од броја пријављених кошница ће остварити 100% повраћај без ПДВ-а. (од 14.000 до 42.000 динара ће износити повраћај у зависности од броја кошница).

5. Суфинансирање ископа/бушење бунара, изградње микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања. Субвенција ће изности до 50% вредности без пдв-а. Максимална субвенција по кориснику је до 100.000 динара.

6. Суфинансирање набавке сточне хране за увећање стада из сопственог запата. За увећање стада из сопственог запата – за женску телад која остаје у газдинству субвенција ће изности 75 % трошкова исхране уматичене женске телади у периоду узраста од 5 до 12 месеци (купљена сточна храна), а максимално 10.000 дин/грлу без урачунатог пореза на додатну вредност.

Јавни конкурс и одговарајући обрасци за подношење Захтева су објављени на званичној интернет страници општине Топола – www.topola.rs, огласној табли Општинске управе општине Топола, а детаљније информације се могу добити на број телефона 034/6811008 или лично у канцеларијама 24 или 23 Општине Топола.

TопПрес