Топола – Одборници скупштине општине Топола на данашњој седници донели су одлуку да пореске стопе остану на истом нивоу као и ове године. Према речима председника општине Топола било је основа за повећање али ипак цена остаје иста.

„Цене квадратног метра нису мењане иако смо имали основ да мењамо, порез на пољопривредно земљиште нисмо мењали цену већ три године“, каже Драган Живановић.

Фото: ТопПрес

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину, сходно Одлуци о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола, за 2020. годину износе:

Одборници су усвојили и предлог одлуке о измени одлуке о образовању Савета за здравље. Обзиром да је др. Милош Алексић закључно са 30.06.2019. године раскинуо радни однос у Дому здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи,  Дом здравља је  као свог представника предлажио др. Тамару Каматовић.

Одборници су разматрали извештај Јавног комуналног стамбеног предузећа ,,Топола“ о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 1.01. до 30.09.2019. године.

У образложењу Комуналног предузећа наводе се активности које су реализоване у протеклом периоду:

„Изведени су радови на изради фекалне канализације насеља Торови – Јокић крај,  радови на изради кишне канализације насеља „Деспотовица“ друга фаза, радови  на изградњи водоводне мреже  дела села Жабаре-потез Царева главица,  изградња  фекалне канализације насеља „Ваганац“ у Тополи, радови на изградњи водовода и канализације у оквиру пројекта- адаптација зграде Дома здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи као и радови на изградњи приступне саобраћајнице са паркинг и пешачким површинама око  новоизграђеног дома здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи.

Разматран је и извештај о раду Црвеног крста Топола за период јануар-децембар 2018. године.

ТопПрес