Топола – У општини Топола почели су радови на изградњи водоводне линије у насељу Клењак у дужини од 2,5 километара. Према речима надлежних, изградњом ове линије обезбедиће се питка вода за 30 домаћинстава у Божурњи.

Пројектна вредност радова износи више од 15 милиона динара, инвеститор је Општина Топола, а извођач радова ЈКСП Топола.
Почели радови на изградњи нове водоводне линије, фото: ЈКСП Топола/ ТопПрес
Такође,  ЈКСП Топола ради и на изградњи прикључака на фекалну канализацију у насељу Ваганац,  ова канализација ће бити у функцији одмах након изградње црпне станице.
Иначе, општина Топола је већ определила значајна финансијска средства за повезивање нове бушотине на Кречани,  санацију резервоара Липовац,  реконструкцију таложнице на ПППВ у Јарменовцима. Поред овога, разматране су и могућности даљих улагања,  из средстава Републике Србије која су намењена за реконструкцију комплетне градске водоводне мреже  како би се смањили губитци воде.
ТопПрес
Фото: ЈКСП Топола/ТопПрес
Радови у Ваганцу, фото: ЈКСП Топола/ТопПрес
Радови у Ваганцу, фото: ЈКСП Топола/ТопПрес