Учесталије повреде на раду, Министарство апелује на поштовање закона

Учесталије повреде на раду, Министарство апелује на поштовање закона

У прва три месеца Инспекција за рад је обавила око 14.500 инспекцијских надзора и посета код регистрованих и нерегистрованих субјеката, од којих половина у области радних односа, а друга половина у области безбедности и здравља на раду, као и 55 надзора над нерегистрованим субјектима.

Последњих дана примећено је да су повреде на раду учесталије због чега Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и Инспекторат за рад апелују на послодавце и запослене да примењују све одредбе Закона о безбедности и здравља на раду и подзаконских аката како би се смањио ризик од повређивања и спречио настанак повреда на раду.

Министарство у саопштењу подсећа да су послодавци дужни да са радно ангажованим лицима закључе уговор о раду или други одговарајући уговор, као и да обезбеде превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених, те да запослени такође треба да примењују прописане мере.

Свако непоштовање Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконских аката у области безбедности и здравља на раду од стране послодаваца, могу да пријаве инспекцији рада у писаној форми, путем имејла, путем телефона или одласком у просторије инспекције рада.

Неправилности у области радних односа и безбедности и здравља на раду могу да се пријаве инспекцији рада и путем бесплатне телефонске линије број 300 300 807, која је активна свакодневно 24 часа.

Инспекција рада наставиће да свакодневно врши инспекцијске надзоре у области радних односа и безбедности и здравља на раду.

ТопПрес/ Извор: Танјуг

KOMENTARI