Рача – У општини Рача тренутно се реализује пројекат „Унапређење и модернизација рада органа општине Рача кроз увођење система е-Скупштине“ који се спроводи уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Уговор о реализацији пројекта потписан је 23. марта 2023. године а предмет Уговора је пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у циљу бржег и квалитетнијег увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада органа јединице локалне самоуправе у циљу квалитетнијег пружања услуга, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама, објављено је на сајту општине Рача. 

У циљу унапређења људских ресурса, функционалног и информационог система Општина Рача жели да унапреди рад Скупштине општине и њених Комисија и Радних тела, као и Општинског већа, увођењем савремених технологија у њену свакодневницу. Овај пројекат ће допринети јачању капацитета Општине Рача применом стандарда ЕУ у раду органа локалне самоуправе кроз изградњу и унапређење информационог система.

Увођењем електронске скупштине постићи ће се транспарентност у раду Скупштине општине, уштеда у времену трајања седница и времену припреме материјала и записника након седнице, адекватно информисање и већу одговорност при доношењу одлука. Систем осигурава већу ефикасност рада парламента и уштеде, док истовремено омогућава већем броју корисника да у исто време претражују информације, при чему имају у сваком моменту приступ документима. Поред ових предности за одборнике, е-парламент такође омогућава већу транспарентост рада скупштина и повећање одговорности према грађанима.

ТопПрес