Топола – Обавештавамо пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 16. август 2022. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2022. годину.
Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. До добијања решења за 2022. годину, износ пореске обавезе коју треба измирити на име трећег квартала за 2022. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2021. годину, објављено је на званичној фејсбук страници општине Топола.
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.
За све потребне информације обвезници се могу обратити Одсеку локалне пореске администрације у улици Краљице Марије број 1 сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или на телефон 034/6811-274.
ТопПрес