Foto Tanjug Dimitrije NikolicFoto Tanjug Dimitrije Nikolic

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) расписао је данас оглас којим позива пензионере да се јаве за одлазак на бесплатану десетодневну рехабилитацију у једној од 25 бања.

Право да се јаве на конкурс имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, чија пензија износи до 24.980 динара, саопштено је из ПИО фонда.

Поред тога, на оглас могу да се јаве и пензионери који су право на пензију остварили у Србији као и ван земље, под условом да збир тих пензија не прелази 24.980 динара, прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31. јануара 2018. године, када је један извро износио 118,7428 динара.

Уз ово, услов је да немају друга лична примања и да нису користили бесплатан боравак о трошку Фонда у последњих пет година.

Уз пријаву прилаже се последњи пензијски чек или Пензионерска картица (уколико је корисник већ примио), доказ о висини пензије остварене у иностранству (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања), расположива медицинска документација и изјава где желе да користе рехабилитацију.

У бесплатану рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда.

Фонд ће сносити трошкове за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, док ће и слепи пензионери који добију рехабилитацију о трошку Фонда имати и пратиоца коме ће боравак такође бити бесплатан.

Пријаве се подносе организацијама корисника пензија, према месту пребивалишта, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије Покрајине, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта.

Ранг листа прави се посебно за пензионере из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, а у оквиру тога ће постојати листе за старосне, инвалидске и породичне пензионере.

На редослед на ранг листи утицаће висина пензије, дужина стажа осигурања, дужина коришћења пензије, док ће корисници права на туђу негу и помоћ добијати додатних 10 бодова, а корисници породичне пензије (који су то право остварили као дете које није способно за самостални живот и рад) добијати додатних пет бодова. Под једнаким условима, предност ће имати старији корисник пензије.

Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Пријаве на оглас се подносе закључно са 13. априлом 2018. године

ТопПрес/ Извор: Танјуг