Поводом Светског дана безбедности и здравља на раду, Фондација Центар за демократију позвала је данас на што скорије усвајање Закона о безбедности и здрављу на раду који ће бити усклађен са релевантним европским директивама у овој области. Центар за демократију наводи да, и поред забрињавајуће великог броја повреда на раду, Србија још увек нема усвојене прописе чији је циљ стварање безбедније и здравије радне средине.

Према подацима Републичког фонда за здравствено осигурање, у 2021. години регистровано је 45 смртних, 3.455 тешких и 17.558 лаких повреда на раду, наводи се у саопштењу Центра за демократију.

„Подсећамо да је улога Закона о безбедности и здрављу на раду и пратећих прописа, пре свега, у томе да се спрече повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом и да у Србији нису усвојени сви неопходни прописи у области безбедности и здравља на раду који су планирани и према Плану рада Владе“, саопштио је Центар за демократију.

Напомиње се и да све предвиђене измене представљају и део политике усклађивања домаћег законодавства с правним тековинама Европске уније.

Фондација Центар за демократију указује на важне препоруке у овој области које су, између осталих, донели у оквиру „Извештаја о стању радних права у Србији за 2021. годину“, а једна од њих је усвајање Закона о безбедности и здрављу на раду који ће бити усклађен са релевантним европским директивама у овој области.

Остале препоруке односе се на повећање броја инспектора рада у најкраћем могућем року, који су обучени да врше надзор у области безбедности и здравља на раду, уређење питања утврђивања постојања професионалних болести, као и питања трошкова њихове дијагностике и увођење посебне шеме осигурања за повреде на раду и професионалне болести у оквиру система обавезног социјалног осигурања доношењем посебног закона.

Центар за демократију је такође препоручио ратификацију Конвенције 190 Међународне организације рада о укидању насиља и узнемиравања у свету рада и спровођење еx-анте и еx-пост анализе ефеката прописа у складу са Законом о планском систему Републике Србије а како би се успоставио квалитетан нормативно-правни оквир у овој области.

ТопПрес/ Извор: Танјуг