Топола – Председник Општинског већа општине Топола, Владимир Радојковић сазвао је 48. седницу Општинског већа општине Топола за понедељак  16.05. са почетком у 8,00 часова.

За ову седницу предложен је Дневни ред сачињен од преко 50 тачака.

Пред већницима ће се наћи утврђивање  предлога решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Топола, разматрање I измене и допуне Прорама пословања ЈКСП „Топола“ Топола за 2022. годину, разматрање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 1.01.2022. до 31.3.2022.године.

На Дневном реду ће се наћи предлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Топола, разматрање предлога Комисије за оцењивање пројеката медијских садржаја који се финансирају из буџета општине Топола у 2022. години о расподели средстава са образложењем, разматрање Извештаја о раду Интерресорне комисије за 2021. годину, предлог решења о одобравању средстава на име превоза ученика средњих школа на релацији Топола-Аранђеловац и Топола-Младеновац за школску 2021/22. годину.

Већници ће разматрати  захтев Алексић Богдана, за закључење уговора о закупу пословног простора, као и понуду Рајковић Милана из Клоке за закључење уговора о купопродаји по праву прече куповине.

Разматраће се и захтев  СФУ „Пролетер“ Светлић за помоћ у откупу парцеле.

На Дневном реду ће се наћи и неколико појединачних захтева за надохнаду штете настале услед уједа пса  као и за санирање локалних путева, извођење разних врста инфраструктурних радова

Поднето је и низ појединачних захтева председника месних заједница или удружења грађана такође за санирање путева.

Разматраће се и захтев председника ФК „Шумадинац“ Шуме за уређење фудбалског игралишта у Шумама.

Дневним редом је предвиђено и разматрање појединачних финансијских захтева за лечење грађана.

ТопПрес